ICA Supermarket Matfors satsade på ett miljövänligt köldmedium!

Richard Lind, vd på ABAK och Magnus Wikström, handlare på ICA Supermarket Matfors

 

ICA Supermarket Matfors gick från att ha en konventionell kyllösning med köldbärare (glykol) och en äldre frys för CO2 till att satsa fullt ut på en modern, miljövänlig och energieffektiv lösning. Ett stort fokus låg på miljö och varusäkerhet. Valet av köldmedium föll på CO2 (R744) p g a dess miljövänliga egenskaper. CO2 (koldioxid) har en GWP-faktor på 1, vilket innebär att dess bidrag till den globala uppvärmningen är obefintligt i jämförelse med traditionella icke naturliga köldmedier. Anläggningen har värmeåtervinning och genererar gratis varmvatten och uppvärmning av hela butiken. En annan energiekonomisk lösning är att de nya kylarna och frysarna har glasade lock eller dörrar.

Kyleffekten är 100 Kw, fryseffekten 35 Kw och i aggregaten finns det dessutom kompressorer för AC på 70 Kw.

Ombyggnationen har skett med butiken i full verksamhet. Installationen genomfördes i samband med att butiken byggdes ut med ca 300 kvm.

- Uppdraget gick smidigt därför att vi arbetar med framförhållning och en noggrann arbetsplan. För oss är det viktigt att förmedla en känsla av trygghet till kunden. Samordningen mellan el, bygg, VVS, kyla samt butikens personal var optimal. Vi är väldigt glada över att vi fick förtroendet att bygga ICA Supermarket Matfors. Kylinstallationen är i teknikens framkant och det är där vi vill befinna oss, säger Richard Lind, vd på ABAK.

- Vi på Ica Supermarket Matfors ville framtidssäkra vår kylanläggning. Därför satsade vi på CO2, ett köldmedium som är både energiekonomiskt och miljövänligt. Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med ABAK säger Magnus Wikström, handlare på ICA Supermarket Matfors.

 

Projektet genomfördes av ABAK i Sundsvall. ABAK är liksom övriga företag inom TESAB-kedjan snabba att ta till sig ny teknik och se vilka fördelar det ger deras kunder. Med hög kompetens och lång erfarenhet erbjuder ABAK och hela TESAB-kedjan spjutspetskompetens inom kylteknik. ABAK är Sundsvallsregionens ledande företag inom kyla och storköksutrustning. De installerar och servar alla typer av kyl- och frysanläggningar, luftkonditioneringar och värmepumpar. ABAK och TESAB-kedjans kunder finns framför allt inom butik, industri, fastighetsbolag, bygg- och entreprenadföretag.