Storkök - ett nytt affärsben!

ABAK expanderar och satsar på en kompletterande inriktning - helhetslösningar inom storköksentreprenader. Nu både kyla och storkök i ett koncept!

ABAK är ett av Sveriges mest framträdande kylföretag när det gäller hållbara kyllösningar med naturliga köldmedier åt sina kunder.

Nu utökas verksamheten ytterligare genom att ”Storkök” läggs till i ABAKs erbjudande, genom ett starkt samarbete med välrenommerad Metos Storkök. Metos tillverkar storköksapparater och inredning av rostfritt stål.

De som håller i den verksamheten är ägarna Richard Lind och Jimmy Fondelius.
-Det känns som ett naturligt steg att ta, både sett ur ett kundperspektiv då det breddar vårt erbjudande till kunden. Rent praktiskt är vi ju dessutom redan på plats, i restaurangkök, butiker och skolor genom vår kylverksamhet. Vi har planerat detta under en längre tid, nu var tiden rätt, både för oss och vår nya samarbetspartner Metos, säger Richard Lind.

-Vi ser ju det allt tydligare, kunden efterfrågar bredare lösningar inom flera teknikfack och kompetenser för att få en genomtänkt och, än om det låter dumt - en fungerande funktion, säger Jimmy Fondelius.