Ett besök hos Coop Nacksta Sundsvall

Helena Nilsson är butikschef på Coop Extra i Nacksta Sundsvall. Butiken konverterades från köldbärare till Co2 för direktexpansion under 2019. Vi besöker henne i butiken en höstig och småkulen fredag för några frågor kring ombyggnationen som utfördes av ABAK och Wica.

Hejsan Helena. Tack för att vi fick komma och ställa våra frågor. Butiken byggdes om under full drift, hur fungerade det för er och er försäljning?

- Det har fungerat bra! Med god planering och erfarenhet från tidigare ombyggnationer har det gått smidigt och reaktionerna från kunderna har mest varit nyfikna på vad som händer i deras butik.

Nu har det gått ett år sedan ombyggnationen, vad har du för erfarenheter av Co2 så här långt? 

- Det har varit en spännande process att följa då effekterna av ombyggnationen märktes på en gång. Vi är ju en butik som står för hållbarhet och det här har varit ett steg i rätt riktning mot en hållbar framtid. Att kunna göra skillnad för framtiden redan idag är otroligt motiverande och vi är otroligt glada för ombyggnationen!

Det här var din första kontakt med ABAK, hur tyckte du att det fungerade med kontakt, planering och utförande?

- Kontakten med ABAK har fungerat utmärkt. Den lyhördhet och engagemang som krävs för ett sådant stort projekt har varit avgörande för det goda resultatet.

En nog så viktig fråga, hur har det fungerat med service och felavhjälpning efter ombyggnationen? Hur har ni upplevt det med driftstörningar?

- För oss i livsmedelsbranschen där allt måste flyta på utan avbrott och eventuella hinder snabbt måste överkommas för att inte inverka på verksamheten, har den snabba servicen och felavhjälpningen varit mycket viktig. När något händer är det en trygghet att veta vart vi ska vända oss för att få det åtgärdat.

I samband med ombyggnationen så gjordes ju även värmeåtervinningen om, så förutom att vara en grön butik med miljöprofil så har er driftkostnad för kyla/värme också sänkts efter ombyggnationen?

- Ja, den har drastiskt sänkts. Ombyggnationen har varit en vinst på många plan.

En sista fråga Helena, det är ju ändå snart jul. Vad kan du inte vara utan på julbordet?

- Det är en av mina favorithögtider! Där kan jag inte vara utan stekt inlagd strömming. (detta gäller alla andra högtider också!)

 

Reporter: Jimmy Fondelius

Frågeställare: Richard Lind

Fotograf:  Daniel Nordlund