Coop Bergsåker

Ombyggnation av Coop Bergsåker tillsammans med Wica.

Uppdraget de fick var att konvertera butiken till plug in. Till det installerades en Daikin vätskekylare 25 Kw samt tre stycken Daikin AC 14Kw med takkassetter i butiken.

34+30Kg HFC köldmedium konverterades bort (R404A samt R407C) och R32 installerades till AC:n.