Coop Nacksta

Ombyggnad av Coop Extra Nackstas kyl- och frysrum samt kyl- och frysdiskar under drift.

De nya kyl- och frysrummen samt kyl- och frysdiskar som monterades drivs av en maskin från Frigadon med transkritisk Co2 som köldmedium. Värmeåtervinning används till ventilation och tappvarmvatten.

Kyleffekt 118Kw och fryseffekt 24Kw.