Essviks Reningsverk i Kvissleby

Installation av värmepump som återvinner värmen ur avloppsvattnet