ICA Kvantum Nacksta

ICA Kvantum Nacksta gjorde en ombyggnation och ABAK fick uppdraget att installera nya frysdiskar och frysrum till butiken.

Det gick från pumpad subkritisk till DX transkritisk Co2 som köldmedium. Co2 är en miljövänligare lösning då Co2 har ett väldigt lågt GWP värde (Global Warming Potential - Ett mått på hur stor miljöpåverkan ett ämne har på den globala uppvärmningen).