Postnord Sundsvallsterminalen

Installation av nytt aggregat och datakylare.

ABAK bytte ett befintligt Carrier-aggregat till ett nytt av Fabrikat Climaveneta. I samband med utbytet så installerades även redundant serverrumskyla av typ datakylare för att säkerställa klimatet i serverhallen vid driftavbrott.

Kyleffekt vätskekylare 265Kw.