Region Västernorrland, komfortkyla

Installation av vätskekylare samt kylmedelkylare till Sundsvalls sjukhus.

Installation av vätskekylare samt kylmedelkylare till komfortkyla samt avfuktning till Sundsvalls sjukhus, som drivs på köldmedium R1234ze.

Vätskekylare 808Kw och kylmedelkylare 1008Kw.