Region Västernorrland, komfortkyla

Komfortkyla till Sundsvalls sjukhus

Leverans av kylmedelkylare 1008Kw till befintlig komfortkyla i Sundsvalls sjukhus. ABAK bytte ut ett gammalt kyltorn mot en ny kylmedelkylare av fabrikat AIA.