Region Västernorrland, storkök

Nya aggregat till Sundsvalls sjukhus

ABAK i fick uppdrag av Sundsvalls sjukhus att montera nya aggregat till sjukhusets blasterskåp som används för att kyla ner mat fort. Två ramaggregat fabrikat Kylma med R134a som köldmedium installerades.