Willys Birsta

Ombyggnad av Willys Birsta under drift.

Ett nytt mejeri installerades samt flytt och utbyte av kyl- och frysdisk. De befintliga maskinerna som drivs på subkritisk Co2 och köldbärare behölls.