Willys Ortviken

Uppdraget innebar ombyggnation av Willys Ortviken under tiden den fortfarande var i drift.

ABAK installerade två kylmaskiner från Advansor med transkritisk Co2 för att driva det nya kyl- och frysrum samt kyldiskar. Värme från nedkylningen återanvänds till ventilation och tappvarmvatten.