Årets franchisetagare i Tesab-kedjan

Vem eller vilka tillför mest till kedjan när det gäller Företagsutveckling i form av kompetensutbyte, utbildning eller annan form av rådgivning?

Vem eller vilka tillför mest till kedjan när det gäller Erfarenhetsutbyte vid konferenser, möten eller liknande?

Nytänkade, framåtanda och öppenhet är viktigt för att kedjan ska växa och bli starkare. Vem eller vilka anser du ligger i framkant med dessa tankar?

Om du skulle rekommendera din bästa kund någon annan i kedjan att utföra ett jobb, vem eller vilka tänker du först på?

Om Tesab skulle starta på nytt, vem eller vilka skulle du först vilja ta in som Franchisetagare?

Vem eller vilka känner du mest förtroende till?

Vem anser du är årets Franchisetagare och kan leva upp till det?