Om oss

Företagshistorik

Avent Drift och Innemiljö AB startade juni 1998 som ett enskilt bolag, men ombildades efter ett halvår till aktiebolag. Under 2005 förvärvades Brosab, vilket är vårt installationsbolag och heter idag Avent installation AB.  2012 startades Avent Kyl och Comfort AB som arbetar med service och installation av kyla och värmepumpar. 2015 såldes Avent Drift & Innemiljö Nord AB. Samtliga bolag ingår i en koncern och ägs i majoritet av Avent Holding AB.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för de anställda är konsultation, installation, driftsättning, injustering, energianalyser, energioptimering, OVK-besiktningar, service och förebyggande underhåll av luftbehandlingssystem kylanläggningar, värmepumpar samt styr & regler.

Företaget är kvalitéts- och miljöcertifierade enligt FR2000. 

Affärsidén

Avent installerar, injusterar, energioptimerar och underhåller värme, kyl- och luftbehandlingsanläggningar samt utför total teknisk förvaltning under ansvar och med hög kompetens till kunder inom offentlig och privat verksamhet.

Vår kvalitetspolicy

Avents grundläggande värderingar, förhållningssätt och vision är

 • Utföra energibesiktningar, energideklarationer samt årlig kylkontroll och OVK-besiktning på ett oberoende och opartiskt sätt.
 • Att våra produkter och tjänster som ska ständigt förbättras med ambitionen att alltid möta våra kunders och medarbetares behov, efter de lagar och övriga krav som gäller vår verksamhet.
 • Anläggningslösningar ska vara energibesparande för användaren och/eller ge användaren bästa möjliga inneklimat på långsikt samt öka människors välbefinnande.
 • Att våra tjänster och produkter ska efterfrågas pga. bra kvalité och kompetens. Detta ska skapa en lönsamhet både hos kunden och för oss, vilket leder till ett samarbete på längre sikt.
 • Att kreativitet, kompetens, delaktighet och personligt ansvar hos varje medarbetare är grunden för företagets totala kvalitet. Denna kvalitet stödja utvecklingen av både företaget och dess anställda. 

 

Vår miljöpolicy

Avents grundläggande värderingar, förhållningssätt och vision är

 • Att använda våra resurser effektivt, återvinna allt som går och minska spridningen av föroreningar.
 • Att sträva efter att samordna miljöarbetet med utgångspunkt i personalens hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.
 • Att uppfylla kraven i gällande miljölagstiftning och övriga miljökrav som företaget berörs av.
 • Att genom vårt eget agerande även kunna påverka våra kunder och leverantörer att sätta miljön i främsta rummet, för människors välbefinnande.
 • Att eftersträva effektiv resursanvändning genom att erbjuda kunden en energieffektiv installation
 • Att våra leverantörer och entreprenörer ska känna till Avents miljöpolicy väl och bedriva sin egen verksamhet i linje med denna.

 

Flottiljvägen 2 392 41 Kalmar Tel: 0480 - 45 88 80 kyla@avent.se Gå till företagets sida
Herkulesgatan 10 382 45 Nybro Tel: 0481 - 477 60 kyla@avent.se Gå till företagets sida

Vi tummar inte på kvaliteten

Därför samarbetar vi enbart med väl utvalda partners.
Alla varumärken du möter hos oss har ett gott anseende.

Det här är TESAB

Läs mer om TESAB