Vätskebehandling

Vattnet som används i dina värmepumpar och radiatorer kan ibland behöva lite extra omsorg. Då kan vi hjälpa till med avgasning och filtrering (magnetit) för en mer effektiv energiväxling.

Miljöer där det rör sig många människor varje dag ställer stora krav på rätt klimat. Vi har under många år jobbat med att skapa rätt temperatur och ventilation i stora offentliga miljöer.

Vi ser till att de olika lokalerna anpassas för att klimatet ska bli så trivsamt som möjligt att vistas i.

Offentliga miljöer