Atlas Copco

Hos Atlas Copco i Kalmar har vi konstruerat och byggt ett kylsystem till deras ugnar.

Istället för kyltorn som både är dyrt att bygga och hålla i drift valdes att totalt borra fem stycken 6,5" vattenbrunnar varav två är uttagsbrunna och tre returbrunnar. Det ställs mycket höga krav på anläggningen, då temperaturen skiftar mycket.

Kylbehovet för anläggningen är normaldrift på 800kW därtill ska stora ackumulatorer köldladdas så att man vid tillfällen kan koppla till dessa som spets och komma upp i 2000.