Fler referenser

Fler av våra referenser i korthet

 • Östra Småland
  Utför service enligt avtal. Utbyte av styr och reglerutrustning till datoriserad styrövervakning.

   
 • Byggnadsfirma Ivar Glebe
  Avent utför nyinstallationer och sköter skötsel av ventilation, värme, styr och regler samt kyla. På samtliga fastigheter görs OVK-besiktningar och energioptimeringar.
   
 • Prospecta Fastighetskapital
 • Avent utför nyinstallationer samt sköter skötsel av ventilation, värme, styr och regler och kyla. Energi besparade åtgärder samt energistatestik
   
 • Topax
  Avent tar hand om ventilation, värme, styr & regler, kyla, jour samt energioptimering.§Östra Småland

   
 • Motoman Robotics
  Avent utför service på ventilation och värme i industribyggand samt kontor även ombyggnad. Utför projektering inför inkoppling av fjärrvärme.

   
 • Riksarkiv för svensk formgivning i Pukeberg, Nybro
  Skötsel av ventilation, värme och kyla. Dygnetrunt övervakning av klimat i arkiv
 • P&E Förvaltning

  Fastighetsteknisk jour och service Kalmar (Hansa City m.m)

 • Kifab
  Service, filterleveranser samt nyinstallationer.

 • Scania Oskarshamn

  Service samt nyinstallationer

 • Kalmar kommun. Drift och service