Bakom västkustens första CO2-isbana står TESAB-företaget Dahlmans Kylteknik

I och med att Lödöseborg-isbana i Lilla Edet nu står klar har TESAB-företag producerat tre av de fem moderna CO2-isbanealäggningar som i dag finns i drift i Sverige. Det här är bara början! I Sverige återstår ca 260 anläggningar med ammoniak att konvertera till CO2 eller bygga helt nytt. Fördelarna är många och utöver miljön brukar det tyngsta argumentet vara att driftskostnaderna för en hall i genomsnitt halveras.

TESAB-företaget Dahlmans Kylteknik i Uddevalla fick uppdraget av LEIFAB (Lilla Edets Industri och Fastighets AB). Uppdraget innebar att byta ut ammoniakanläggningen som kylde ispisten samt köldbäraren som bestod av en saltlösning. Den nya koldioxid-anläggningen är byggd i utförande som en ”containerlösning” med kompressorer och styrutrustning samt kylaggregat och gaskylare placerade på utsidan av ishallen.

I entreprenaden ingick att befintliga rör i ispisten skulle bibehållas. Det innebar att köldbäraren i form av en saltlösning tappades ur och hela rörsystemet rengjordes. Ett antal läckor i rören upptäcktes och lagades. Därefter tillsattes ammoniakvatten som ny köldbärare.

Energisnål anläggning med ett modernt styrsystem!

I uppdraget ingick också installation av ett vattenburet värmesystem med radiatorer, installation av avfuktare samt ventilation. Hela ishallen övervakas idag av ett modernt styrsystem som är fjärrstyrt via Internet. Installerad kyleffekt är på 250 kW.

- Anledningen till projektet var att vi ville få en anläggning som var bättre för miljön och betydligt energisnålare, vilket vi nu också har fått. Dahlmans Kylteknik har varit professionella, självständiga och vi är väldigt nöjda över deras insats. Anläggningen har varit i drift sedan i somras och ishockeyklubben har sedan dess redan hunnit med att ha hockeyläger för ungdomar och många träningstimmar. Jag kände mig trygg med Dahlmans som entreprenör, Marie Tieke, fastighetschef, LEIFAB.

- Det här var ett spännande och roligt uppdrag. Vi är mycket stolta över att vi fick förtroendet av LEIFAB och att de satsade på denna ”nygamla” teknik. Lösningen med en containerapplikation samt att bibehålla den gamla pisten tror jag vi är ensamma om att ha gjort. Det gör att vi inte behöver något fristående maskinrum och spar därmed en massa plats. Inom TESAB har vi ett bra fungerande erfarenhetsutbyte mellan olika medlemsföretag, vilket är en enorm trygghet. Tillsammans med andra duktiga TESAB-företag tog vi bl a fram TESABs ICE-Concept. Redan från början presenterade vi för LEIFAB fördelarna med CO2 tekniken för isbanor. I dag har beställaren fått en anläggning som är mycket energieffektiv med värmeåtervinning för tappvattenuppvärmning, uppvärmning av läggvatten. Värme till avfuktningsanläggning/ventilation samt värme till omklädningsrum via radiatorer. Och sist men inte minst är anläggningen säker. Isbanan ligger vägg i vägg med en skola, och som säkert alla vet så är ammoniak lite otäck om något skulle gå läck. Nu när de har CO2 så finns inte denna risk, Daniel Dahlman, projektledning, Dahlmans Kylteknik AB.

Här är kan du läsa mer om TESABs ICE-Concept.

Här får du mer information om fördelarna med CO2 till isbanor.