Lyckad entreprenad i nytt Hemköp i Stora Höga

Dahlmans startade entreprenaden sista veckan i augusti. Uppdraget innebar att projektera, rita samt ansvara för hela kylinstallationen med montering av aggregat, dra rörledningar och genomföra driftsättningar. Upphandlingen skedde i maj, beställningen av uppdraget kom strax innan midsommar, projekteringen genomfördes i juli. Därefter har produktionen gått för fullt och och den 28 oktober invigdes den nya Hemköpbutiken i Stora Höga.

Uppdraget innebar att Dahlmans försåg och anslöt butikens kyl- och frysdiskar till ett CO2 aggregat som betjänar all kyla i lokalen. Själva butiken byggs upp i en lokal helt utan golvbrunnar. Dahlmans lösning är att installera ett vakuumsystem som tar hand om kondensvattnet. Vattnet lyfts upp till taket med hjälp av vakuum och transporteras bort genom tunna rör i innertaket. Fördelarna är många. Butiken slipper allt betongarbeten som att lägga ner nya rör och damma ner.

- Arbetet flöt problemfritt och jag är mycket nöjd med hur Dahlmans Kylteknik utförde sitt uppdrag, sägerLars Nordevik, ägare till Hemköp, Stora Höga.

- Det här var ett bra och spännande uppdrag åt en kund som verkligen är intresserad av det vi uträttar. Lokalen vi arbetade i var inte från början anpassad för att inhysa en livsmedelsbutik och vi har därför anpassat våra lösningar efter de förutsättningarna. Vi måste alltid se till att vara kreativa och lösa våra kunders problem på bästa tänkbara sätt. Aggregatet vi installerat är förberett för värmeåtervinning och när det görs så förbättras butikens driftsekonomi avsevärt, säger Jan-Ove Holmberg, Projektledare, Dahlmans Kylteknik.