Entreprenad i säkerhetsklassat, toppmodernt datacenter

Dahlmans fick uppdraget att under en tvåårsperiod byta ut befintliga kylmaskiner i ITConnect serverhall mot nya. ITConnect är ett IT-företag som tillhandahåller tjänster inom drift, hosting, webbutveckling och konsultation. Deras serverhall som är säkerhetsklassad ligger inuti ett berg.

En serverhall får aldrig ligga nere därför är det viktigt med två separata system med redundans. Går ett system ner, går det andra systemet i gång per automatik.

De nya aggregat Dahlmans installerade för att kyla ner processorerna var ett luftkylt med fristående kondensorer (Climaveneta datakyl) och ett vattenkylt (Climaveneta datakyl). Verkningsgraden på de nya aggregaten är betydligt högre i jämförelse med de gamla och dessutom sitter det luftfuktare i aggregaten som säkerställer rätt luftkvalitet i serverummet. Kondensorerna sitter på utsidan vilket innebar att Dahlmans drog 85 meter rör i berget.

- I takt med att ITConnect växer ställs nya krav på säkerhet och redundans i vårt toppmoderna datacenter i Uddevalla.

Den här gången var det dags för att byta våra kylmaskiner som ska fungera med både luft och vatten för bästa möjliga redundans. När man jobbar och utför arbete i en serverhall ställs det stora krav på kompetens och yrkesskicklighet, därför blev Dahlmans i Uddevalla vårt självklara val. Allt blir så mycket bättre och lättare när man jobbar med proffs, säger Yngve Josefsson, VD på ITConnect