Ljudlös anläggning till bibliotek

Dahlmans fick i april 2016 i uppdrag att sätt in en ny klimatanläggning i Lysekil bibliotek. Lokalen hyr Lysekil kommun av bostadsrättsföreningen HSB Mollen. Kraven var att förbättra komforten och skapa en mycket tyst ute- som innemiljö.

Valet föll på LG maskiner. Ett tyst aggregat med olika temperaturzoner som betjänar sju indelar med kyla och värme installerades i biblioteket. Den nya klimatanläggningen ger en behaglig temperatur under sommarhalvåret och kompletterar den befintliga värmeanläggningen under vinterhalvåret för att sänka energikostnaderna.

Oktober 2016 var installation klar och kunde driftsättas.

- Bibliotek är speciellt för man måste jobba tyst och så rent som möjligt.

Kraven på att anläggningen skulle var mer eller mindre ljudlös gjorde att valet föll på LG. Det blev en lyckat installation med ett lyckat resultat. Jag tror inte att någon kommer klaga på varken ljudnivån eller komforten, säger Robert Dahlman, VD på Dahlmans Kylteknik.