Svensk Cater kyler färskvarorna med miljövänlig Co2

Svensk Cater är en fullsortimentsgrossist för uteätarmarknaden i Sverige. De finns på 20 orter i Sverige och är tack vare sin geografiska spridning alltid nära både kunder och marknader.

I november 2015 renoverades deras lager i Uddevalla av hyresvärden Taracaxum/ Kungsleden för att bättre passa Svensk Caters verksamhet. I renoveringen ingick allt från väggar, tak, belysning, portar och paneler samt en ny kylanläggning.

Kylentreprenaden gick till Dahlmans som rev ut det befintliga kylsystemet och installerade ett nytt Co2 aggregat med direktexpansion. Det nya Co2 aggregatet betjänar nu ett fryslager på 626 kvm samt sju stycken kylrum på totalt 880 kvm. Systemet har värmeåtervinning som bl a genererat golvvärme i kylrummen och till uppvärmning av övriga lokaler.

Projektet stod klart i februari 2016. Den nya anläggningen är ett modernt och miljövänligt alternativ som medför sänkta driftskostnader. I och med att anläggningen är så ny finns det ännu så länge inga siffror att jämföra med.

- Det fungerade väldigt bra att jobba med Dahlmans. Uppdraget de genomförde hade väldigt kort installationstid, vilket de löste de galant. Vi och Dahlmans hade väldigt bra kommunikation genom hela uppdraget. Personligen tycker jag att Co2 är ett väldigt effektivt och miljövänligt alternativ, Gabriel Hallén, lagerchef, Svensk Cater.