I huvudet på ”Årets TESAB - Franchisetagare!

Möt Robert Dahlman, VD på Dahlmans Kylteknik och årets TESAB-Franchisetagare.

Hej, Robert Dahlman, VD på Dahlmans Kylteknik, Hur startade allt för dig? 
Min far startade företaget 1971 genom att han tog över en annan anrik kylfirma som hette Strömers kylaktiebolag.

Var det självklart för dig att gå i din fars fotspår? 
Inte alls. I och för sig tyckte jag som barn att det var roligt att följa med ut på jobb. Som alla egenföretagare jobbade han väldigt mycket så ibland var det bättre att följa med honom ut till kunderna för att få lite tid tillsammans.

Är du utbildad kyltekniker?
Jag har ingen formell utbildning. På gymnasiet läste jag till elektriker och hade som mål att bli dykare på offshore-riggar ute på Nordsjön. Under åren som jag pluggade jobbade jag extra så mycket jag kunde på pappas företag. Jag utbildade mig till kyltekniker genom att praktiskt arbeta som kyltekniker och sedermera tog jag certifikatet och vidareutbildade mig via kurser m m.

2013 Köpte du Dahlmans Kylteknik AB.
Det stämmer men innan dess hade jag under 16 år helt egna verksamheter som jag drev framgångsrikt. Det var inte alls självklart att jag skulle köpa Dahlmans. Jag hade stor respekt inför uppgiften.

Är det stor skillnad på Dahlmans idag mot hur det var förr i tiden?
Det är en otrolig skillnad. Från början var det ett enmansföretag. Min far jobbade ensam och hade firman i en källarlokal. Kundkretsen var också mindre än i dag och bestod mest av restauranger, vägfik och butiker.
Med åren utvecklade far företaget och kundkretsen med köpcentrum, fastigheter, mer butiker och generellt större anläggningar.

Någon annan skillnad du tänker på?
Tekniskt är det stora skillnader. Den tvärfackliga kunskapen en kyltekniker måste ha idag behövdes inte då. Kylteknikerna jobbade med kyla och elektrikerna jobbade med el. Punkt slut. Lite så var det. Det var mer akuta jobb och mindre förebyggande underhåll.

Ny teknik och ny kunskap har tagit oss många steg framåt gällande presumtiv kontroll via övervakning och larm som är uppkopplat via internet. Det medför naturligtvis ökad flexibilitet och möjlighet att förebygga fel på ett helt annat sätt än tidigare.

Hantering av köldmedier och oljor har naturligtvis blivit mycket bättre med hårdare regler och krav. Vilket resulterat i ett bättre miljötänk i stort och för oss på fältet en bättre arbetsmiljö.

Hur står sig Dahlmans idag?
Vi känner oss mycket starka med engagerad och kompetent personal. Vi har en bra kombination av äldre erfarna kyltekniker och unga killar och tjejer.

De yngre lär sig av de äldre och tvärtom också faktiskt. Bland beställarna ser jag ungefär samma åldersstruktur. Vi matchar dem.

Hur viktig är personalen?
Utan dem är vi ingenting. För mig är det otroligt viktigt att alla känner sig delaktiga både i med- som motgång och trivs i gänget. Delaktighet och yrkesstolthet är nyckelord.

Det är viktigt som medarbetare känna att just jag betyder något och bidrar till verksamheten. Jag tror att delaktighet hos personalen till viss del hänger i hop med hur transparenta vi är inom företaget.

Vi jobbar internt mycket med öppenhet, erfarenhetsmöten och internutbildningar. 

Är ni också transparenta när det gäller företagets ekonomi?
Ja, vi informerar om företagets ekonomi. Vet man hur företagets ekonomi fungerar ökar förståelsen i samband med vissa beslut jag kanske måste ta.

Jag kan likna det med att åka bil med en förare,  ibland gasar man, ibland bromsar man. Vet passageraren inte varför det i bland går fort eller långsamt så är det jobbigt att åka med. De känner att de inte förstår och blir irriterade.

Alla är intresserade av att veta hur det går och vilka investeringar som görs. Alla ska enkelt förstå vad som blir kvar på varje intjänad hundralapp och vad de kronorna går till. Det ökar förståelsen verksamheten i stort.

Hur viktigt är utbildning för Dahlmans?
Det är en del av framgången. Vi satsar på både interna som externa kurser som t.ex. fortbildning för servicetekniker, arbetsledare och rena ledarskapskurser. Nu i juni genomför vi en teamutbildning tillsammans. Vi ska lära oss kommunicera genom att paddla kajak och rädda varandra ur havet. Alla anställda kommer att delta och temat är ”Hur motivation övervinner hinder”. Det blir spännande.

Hur ser framtiden ut för Dahlmans Kylteknik?
Det ser mycket bra ut. 2013 etablerade vi oss på en ny omsättningsnivå. Vi har under åren omfördelat våra kunder och försökt välja de som passar oss bäst. Vi har avslutat konsumentsidan och satsar på kyla, värme och energi till den kommersiella sidan. Vi är extremt starka på butikskyla, men ser också en markant ökning inom processkyla och fastighetsklimat i alla de former.

Fram till nu har vi kontrollerat ökat med 20% i omsättning jämfört med 2011 och vi ser redan nu att 2017 troligtvis blir vårt bästa år hitintills.

Hur har ni det med personal?
Vi behöver blir fler, så är det. Internt har vi arbetat med karaktär och yrkesstolthet. Den kategorin av duktiga medarbetare som är stolta över sina installationer har vi idag. Det ska vara skoj att göra fina jobb. Det ska också premieras när någon gör ett riktigt bra jobb. Allt är inte pengar utan uppdragen ska bli bra också. Vi har ett bra rykte och mycket få anmärkningar, om ens några, vid besiktningarna. Det märks på våra beställare, de tycker vi gör en bra insats.

I ett flertal stora uppdrag som inte varit lätta att genomföra, så ha vi varit den enda entreprenören utav många som haft noll anmärkningar på slutbesiktningen. Ett av våra mål är en nollvision vid besiktning. 

Du blev årets franchisetagare
Nja, inte jag utan alla vi på Dahlmans. Det var helt fantastiskt. I mina ögon det finaste pris man kan få. Det är våra duktiga kollegor och våra avtalspartners inom TESAB-kedjan som bedömer och betygsätter.  Det priset sätter jag riktigt högt och inte bara jag utan hela firman. I det priset ligget allt vårt interna arbete med gemenskap, transparens, erfarenhetsöverföring och inte minst ett prestigelöst arbetssätt, där vi alltid ser framåt.

Hur viktigt är det att vara en del av TESAB-Kedjan?
Det är ovärderligt. Vi är inte ensamma utan bakom oss finns det en stark organisation som delar med sig av sina erfarenhet, problem och framgång. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för gemensamma inköp och kan dra till oss kunder som är rikstäckande.  Tack vare TESAB-kedjan kan jag också attrahera personal med högre kompetens än om vi bara varit Dahlmans. Dessutom var Dahlmans Kylteknik ett av de företag som skrev  på och grundade TESAB-kedjan för trettio år sedan. Det förpliktigar.