Lyckad utbildning av Perstorps driftspersonal!

Dahlmans Kylteknik har tagit fram en utbildning för driftstekniker och underhållstekniker på Perstorp i Stenungsund. Syftet är att säkerställa rätt rondering av Perstorps större ammoniakmaskiner.

I Perstorp pågår produktionen dygnet runt och därför är systemen byggda med hög tillförlitlighet och med redundans. 

Utbildningen med teknikerna på Perstorp, varvade teori med praktik, och genomfördes för öka den grundläggare kunskapen om maskinen. Syftet var att öka den mänskliga och tekniska kommunikationen genom att se till att alla pratar samma språk vid driftstörningar och larm.

- Det här var en toppenbra utbildning och mina medarbetare var väldigt nöjda med den. Utbildningen var uppdelad i en teoretisk och en praktisk del. Det var nyttigt att förstå hur kylmaskinen fungerar och sedan få praktiska tips och tricks när de jobbar med den. Alla var supernöjda. Min personal arbetar i treskift och vi behöver ytterligare uppsamlingsheat för de som inte kunde delta, säger Veronica Edvardsson, driftsledare Estra på Perstorp.

- Vi genomförde en utbildningsdag för driftspersonalen på Perstorp för att öka deras kunskap om kylmaskinen. Tillsammans gick vi igenom grundläggande teknik för att arbete med ammoniak, säkerhetsfrågor och hur de viktigaste komponenterna fungerar. Vi gick också igenom styr- och reglerutrustningens funktion, vilka värden de ska vara uppmärksamma på kring tryck och temperatur. Det sista är viktigt så att personalen kan påkalla hjälp utan att det blir ett akut  problem med driftstopp som följd, säger Robert Dahlman, vd på Dahlmans Kylteknik.

Perstorp är ett internationellt företag inom gas och petrokemi med över 1500 anställda vid produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika.

Dahlmans Kylteknik har ett service och underhållsavtal med Perstorp. Avtalet gäller processkyla för en äldre ammoniakmaskin och en ny ammoniakmaskin som Dahlmans Kylteknik har installerat.