Totalombyggnad med butik i full drift!

Dahlmans har genomfört en totalombyggnad av ICA Supermarket Boström i Lilla Edet under våren.

Butiken hade precis som många andra butiker i Sverige köldmedium R404a i sina Frys & kyl system vilket behövde konverteras till CO2, ett miljövänligt och energieffektivt köldmedium.

Dahlmans Kylteknik som har samarbetat med ICA Supermarket Boström i många år var tidigt ute och informerade om den nya F-gasförordningen. Därefter har diskussioner förts om olika alternativ för att få fram en så optimal lösning som möjligt.

- Vi hade en gammal anläggning med ett äldre köldmedium och var i behov av att säkra upp oss inför framtiden. För oss kändes självklart att satsa på ett system som både är miljövänligt och energieffektivt. Projektet har gått förvånansvärt smidigt. Vi har knappt märkt att Dahlmans varit här och jobbat och kunderna har förmodligen märkt ännu mindre. Allt har skötts professionellt och jag kan absolut rekommendera Dahlmans Kylteknik AB vidare till andra butiker, säger Patrik Johanson, föreståndare, ICA Supermarket Boström.

När den stora ombyggnationen tog fart under våren blev lösningen en CO2-maskin med ett delvis indirekt system.

CO2 på den varma sidan och köldbärare på den kalla sidan. Tidigare hade Dahlmans redan bytt ut deli- och charkdisken och satt in några nya kyldiskar.

Fryssidan fick ett helt nytt CO2-system dit både frysmöbler och frysrum är inkopplade.

Systemet har en fullständig värmeåtervinning vilket gläder både vår miljö och fastighetsägaren.

- Det är en stor utmaning att genomföra projektet med butiken i full verksamhet. För oss var det viktigt att anpassa och hålla hög servicenivå. Vår arbetsplats är deras säljyta vilket vi måste respektera. När vi är som bäst, är vi osynliga. Planeringen och kommunikationen mellan oss och vår beställare har fungerat mycket bra. För att vårt uppdrag skulle fungera på bästa sätt så har vi arbetat med mycket flexibla arbetstider, tidiga morgnar kombinerat med nattjobb. Allt har gått bra och vi är stolta över vår prestation, säger Jan-Ove Holmberg, projektledare på Dahlmans Kylteknik.