Byte av 12 ton tung kylmaskin!

Dahlmans nya uppdrag i Torp Köpcentrum var att byta ut och modernisera det gamla kylsystemet.

Torp Köpcentrum har i dag ett komplett utbud av butiker och restauranger och räknas i dag som ett av Sveriges största och mest framgångsrika köpcentrum. Inspirationen till centrumet var från början ett populärt köpcentrum i San Diego, USA.

Dahlmans Kylteknik har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med sin driftenheten och fastighetsägaren för Torp Köpcentrum.

Dahlmans har i dag ett serviceavtal men har tidigare under ett flertal etapper installerat nya kylmaskiner för klimatkyla till ventilationsanläggningen.

Deras nya uppdrag var att byta ut och modernisera det gamla kylsystemet. Den befintliga kylmaskinen, en Chiller, var uttjänt och det fanns ingen ekonomi i att laga den.

Projektet planerades in och startade våren 2017.

Dahlmans Kylteknik installerade en ny luftkyld kylmaskin som kyler vatten på köldbärarsidan och som också kyler ventilationen.

Allt driftsattes i början av sommaren utan några som helst problem. Den nya maskinen vägde 12 ton och den gamla som fraktades bort 10 ton.

För att ett sådant här projekt ska fungera utan störningar i Torp Köpcentrums affärsverksamhet och handel krävs det noggrann planering, bra projektledare och engagerade tekniker. Allt det finns hos Dahlmans Kylteknik.