Nybyggda Stora Coop Kronhjorten i Trollhättan satsade på energieffektiv och miljövänlig kyla!

Stora Coop Kronhjorten i Trollhättan är en helt ny butik på ca 4000 kvm med CO2 teknik som öppnade i november 2017. Dahlmans Kyltekniks uppdrag omfattade projektering, dimensionering och installation av kyl, frys och luftkonditionering.

- Den här nyproduktionen byggs enligt Coops eget koncept och är utformad efter deras önskemål. Coop har en grön profil och det visar sig genomgående i både byggnation som installation. All kyla kommer t ex från CO2-aggregat. Dahlmans som har stått för både kyltekniken och elarbetet till kylinstallationerna har varit en bra partner med engagerad och kunnig personal som vet vad de gör. Det är viktigt med underentreprenörer som är kreativa, nytänkande och kostnadsmedvetna, säger Christer Larsson, arbetschef på Serneke.

Butiken har i dag två stycken Advansor CO2-aggregat som betjänar två frysrum, åtta kylrum, delikatessdisk, fiskdisk, ett stort antal frys- och kylmöbler samt ett server- och kassaräkningsrum. Systemet har full värmeåtervinning, integrerad styr och regler som bl a är utrustad med larm och temperaturövervakning.

- Det är bra att vi nu kan återvinna energin från både kyla och värme. Det är en bra och miljövänlig installation som hänger i hop med vår gröna profil. Alla inblandade har varit mycket fokuserade på sin uppgifter och Dahlmans Kylteknik och gjort ett bra arbete, säger Therese Hillemalm, butikschef på Stora Coop Kronhjorten i Trollhättan

-Vi har haft ett bra samarbete med både Coops representanter och Serneke som agerade byggentreprenör. Allt har fungerat perfekt och vi är glada över att kunna bidra till att Coop Väst nu har fått ytterligare en miljövänlig livsmedelsbutik med CO2 som köldmedium, säger Jan-Ove Holmberg, projektledare på Dahlmans Kylteknik.