Utbyte av två kylmedelkylare på Orkla Foods i Kungshamn

Orkla Foods Sverige omsätter cirka 5 miljarder SEK årligen och sysselsätter ungefär 1 500 anställda. Produktionen finns på många orter i Sverige. Den i Kungshamn är främst inriktad på sill och andra produkter från havet.

Dahlmans Kylteknik har fått i uppdrag att byta ut två kylmedelkylare på Orkla Foods anläggning i Kungshamn. Det som är speciellt med uppdraget är att anläggningen har byggts till i omgångar. Det har gjort att kylmedelkylarnas nuvarande placering är ca femtio meter in på taken, vilket gör att det krävs en stor kranbil för att kunna byta ut dem. De nya som Dahlmans installerar är behandlade för korrosion. 

- De gamla kylmedelkylarna var uttjänta. Det är en tuff miljö här i Kungshamn med salt och vind från havet. Nu får vi hjälp av Dahlmans Kylteknik att byta ut dem. Det fungerar bra att arbeta med Dahlmans. De känner ansvar för vad de gör och det uppskattar jag. Både vi på Orkla och Dahlmans ser förhoppnings att samarbetet blir långsiktigt, säger Örjan Nilsson, teknikansvarig för kyla på Orkla Foods i Kungshamn.