Uppdrag med ”hållbarhet” i fokus när ny City Gross-butik byggs

Nu byggs Överby Köpcentrum ut för att bli dubbelt så stort. Den första etappen pågår för fullt genom att PEAB bygger ett nytt stort komplex.

City Gross tilldelades ca 6 500 kvm av handelsytan i det komplexet.

Dalmans Kylteknik fick vid årskiftet uppdraget att projektera och installera miljövänlig CO2-kyla i City Gross nya butik. CO2-aggregatet skapar ”grön” kyla samtidigt som överskottsvärmen återvinns och tillför butiken både gratis värme och tappvatten.

Projekteringen är genomförd och nu pågår installationsarbetet för fullt.

City Gross nya butik i Överby Köpcentrum beräknas öppna hösten 2018.