Installation av komfortkyla

Dahlmans har installerat komfortkyla på Nordby Shoppingcenter.

Centerkontoret på Nordby Shoppingcenter renoveras och har bl a byggt om ett konferensrum för att skapa kontorsytor. Erlandssons Bygg står för ombyggnation och Dahlmans Kylteknik för installation av komfortkyla. Installationsarbetet pågår. Dahlmans har sedan tidigare ett serviceavtal med Orvelin gällande Nordby Shoppingcenter.