Hemköp i Svanesund satsar hållbart

Dahlmans kylteknik har fått ett nytt miljö- och energibesparingsprojekt av Hemköp i Svanesund. Målsättningen med projektet är att byta ut den gamla kylanläggningen mot ett modernt och 100% miljövänligt CO2-system.

Projekteringen har precis startat och om några veckor börjar Dahlmans med rördragningen. Färdigställandet sker tidigt våren 2019. Då har Hemköp i Svanesund fått en modern och hållbar kylanläggning med sex nya kyldiskar, tre frysdiskar samt ett nytt mejerikylrum. Värmeåtervinningen från systemet kommer att gå till butikens uppvärmning, luftkonditionering och ridåvärmare. Precis som i butiken i Stora Höga kommer Dahlmans installera ett Jets Vakuum-system, nu med åtta anslutningspunkter. Det gör att butiken får stor flexibilitet när det gäller att flytta frys- och kylmöbler och slipper behöva utgå från befintliga golvbrunnar.

- Det var Dahlmans som installerade miljövänlig kyla i vår butik i Stora Höga. Vårt samarbete fungerade bra och det kändes naturligt att fortsätta med dem när vi nu ska uppgradera butiken här i Svanesund. För oss var det självklart att fortsätta med CO2 som köldmedium. Det har så många fördelar. Det är miljövänligt, energisnålt och vi vet att det är CO2 som kommer att gälla även efter stoppdatumet 2030. Vi vill bygga för framtiden, säger Marcus Nordevik, delägare till Hemköp, Svanesund.

- Vi är jätteglada över att få hjälpa till med Hemköp i Svanesund. Vi gör nästan samma installationslösning där som vi gjorde i butiken i Stora Höga. Det är alltid bra att få arbeta direkt med slutkunden. Och i det här fallet är den en tydlig och bra uppdragsgivare, säger Daniel Dahlman, projektledare på Dahlmans Kylteknik.