Vi hälsar västkustens mest erfarne tekniker välkommen tillbaka

Den viktigaste komponenten hos ett modernt kunskapsbärande företag är medarbetarna. Mår medarbetarna bra och trivs så mår också företaget bra.

I dag består Dahlmans Kylteknik av både ungdomlig entusiasm och de äldres erfarenhet. Det är en oslagbar kombination när det gäller att föra ett företag framåt och anta nya utmaningar. Nu hälsar vi ytterligare en nyckelperson tillbaka - Bo Andersson. Bosse som tidigare arbetade på Dahlmans mellan 84 och 09, var en uppskattad och kunnig tekniker. Efter att i nio år befunnit sig på en annan arbetsplats har han nu beslutat att återvända. Dahlmans har fått en nyckelperson tillbaka.

- Anledningen till att jag slutade på Dahlmans efter 25 år var att jag ville prova på något nytt. Men jag saknade gemenskapen och trivseln mellan medarbetarna på Dahlmans och återvände. Jag gillar också att det är en ganska platt organisation. Det finns inga gränser mellan kontaktpersonerna och de som producerar. Sedan tycker jag att det är väldigt bra att vi är i olika åldrar, vi lär av varandra. Jag trivs med att jobba med de som är yngre och jag hoppas de trivs med mig. Att vara mentor betyder inte bara att de rådfrågar mig i tekniska frågor utan det kan lika gärna handla om kundrelationer. Mixen av de ungas entusiasm och nyfikenhet med de lite äldres erfarenhet och kunskap blir tillsammans en bra dynamik, säger Bo Andersson, kyltekniker på Dahlmans Kylteknik.