Spara energi för en halv miljon kronor per år

Butiker som sätter dörrar och lock på diskar och skåp, som konverterar från syntetiska köldmedier till CO2 och återvinner värmen är vinnarna.

Energisidan glöms ibland bort när vi pratar om moderna och miljövänliga kyllösningar för till exempel butiker. Att spara energi är viktigt för både miljön som plånboken. Det finns stora pengar att spara genom att tänka rätt.

Grundåtgärden är att sätta dörrar och lock på kyl- och frysdiskar samt skåp. När vi byter kylteknik från gammal till ny och modern CO2-teknik kan vi arbeta med betydligt högre förångningstemperatur i diskar och rum, vilket gör att kylmaskinen arbetar effektivare. Vi får helt enkelt en bättre verkningsgrad och därmed billigare drift.

Nummer två är att styra verkningsgraden efter behov. På alla kylbatterier i butiken finns en regulator, den läser automatiskt av hur mycket den jobbar. Vid minskat behov så höjs automatiskt förångningstemperaturen och vi får en betydligt mer ekonomisk drift.

Det tredje är att optimera värmeåtervinningen. Med modern CO2-teknik har vi bättre möjligheter att ta tillvara på överbliven värme och återanvända den, för att till exempel värma upp lokalen, värma luften till ventilationen, eller för att förvärma tappvatten. Möjligheterna är många. Det finns flera exempel på återvunnen värme som till exempel används för att smälta is och snö på trottoarer utanför köpcentrum eller restauranger.

Vi tar upp ett exempel på en mellanstor butik som har genomfört alla tre åtgärderna. Mätningen gäller juni månad. Innan konvertering gick det åt 133.000 kWh. Efter konverteringen ett år senare samma månad gick det åt 91.000 kWh. En besparing på ca 40.000 KwH. Utslaget på ett år ger det en besparing på ca 500 000 kWh, vilket omräknat i pengar blir grovt räknat en halv miljon kronor.

Därför kan vi ta slutsatsen att butiker som sätter dörrar och lock på diskar samt skåp, som konverterar från syntetiska köldmedier till CO2 och återvinner värmen är vinnarna.