Prickfri arbetsmiljöinspektion

Dahlmans gick anmärkningsfritt genom Arbetsmiljöverkets senaste inspektion av företagets arbetsmiljö. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk, skadar sig eller annat på grund av sitt arbete.

Dahlmans har under många år arbetat systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete. De har lagt stor vikt och mycket arbete vid att satsa på åtgärder som är förebyggande och främjar god hälsa. 

Medarbetarna är Dahlmans viktigaste resurs. Det gäller att se till att de både trivs och mår bra, samtidigt som arbetsmiljön är säker och trygg. Det är en förutsättning för ett modernt företags framgång. Dahlmans är stolta över att de genom systematiskt arbetsmiljöarbete nått en hög säkerhetsnivå och att Arbetsmiljöverket tycker detsamma. Nyckeln till en säker arbetsmiljö är en öppen dialog, återkommande uppföljningar via möten och utbildningar.