Mycket högt betyg i Nöjd Kund Index

Dahlmans Kylteknik hade en svarsfrekvens på höga 67% och 4,5 i medelbetyg i sin NKI-undersökning, vilket är ett mycket bra gensvar och omdöme.

Varje år skickar Dahlmans ut en NKI-undersökning (Nöjd Kund Index) till sina kunder. Mottagare av årets undersökning var samtliga kunder som mottagit en årsrapport för köldmediehantering 2019. (En sådan rapport ger en full sammanställning av en anläggnings köldmediehantering inklusive den lagstadgade, periodiserade läckagesökningen.)

Undersökningen som skickas ut i ett mejl med en anonymiserad länk fick en svarsfrekvens på höga 67%. För Dahlmans del är undersökningen en bit av ett pussel som ligger till grund för att ytterligare kunna höja kvalitén på sina tjänster genom ständiga förbättringar.

 

”Otroligt lätt att va kund hos er!”

Citat från anonym men nöjd kund 1

NKI-undersökningen var helt anonym och bestod av ett antal frågor att besvara samt möjligheten att kunna skriva egen feedback. Frågorna hade en betygsskala från 1 till 5, varav 5 var högsta betyg och stod för omdömet ”Mycket bra”. Dahlmans medelbetyg hamnade på 4,5 och måste betecknas som ett väldigt högt betyg.´

- Vi är glada över den höga svarsfrekvensen och det höga betyget. För att vi ska kunna prestera ännu bättre måste vi få veta vad våra kunder tycker och tänker. I och med att kunderna svarar anonymt så ökar också trovärdigheten i deras betygsättning, säger Cecilia Hellström, kvalitetsansvarig och ISO-revisor på Dahlmans Kylteknik.

 

”Allt har fungerat bra och vi får rapporten i tid varje år!”

Citat från anonym men nöjd kund 2