Dahlmans hjälper HAVI att minska sitt klimatavtryck

Dahlmans Kylteknik arbetar just nu med att klimat- och energisäkra HAVI kyl- och fryslager i Göteborg. HAVI är ett globalt företag som tillhandahåller logistiktjänster åt livsmedelskunder. I Sverige arbetar de med några av världens starkaste varumärken som McDonald’s, Pizza Hut, Subway, Vapiano, Espresso House, KFC och Jensens Böfhus.

Kylsystemet Dahlmans Kylteknik installerar kommer att täcka 340 kvm kylrum, 792 kvm frysrum och 485 kvm kylkaj. Två stycken CO2-aggregat placeras utomhus och systemet får brainavfrostning. Värmeåtervinningen går bland annat till golvvärme och till att värma brainen för avfrostning av förångarna. Den tidigare avfrostningen skedde med direktverkande el, vilket var kostsamt.

Projekteringen är genomförd och just nu pågår rördragningen. Till jul beräknas Dahlmans var klara med sin del av projektet.

- Vi är ett globalt bolag med globala mål. Till 2030 ska vi minska vårt klimatavtryck med 40% i världen. Här i Sverige är vi redan långt framme. Vi använder såklart oss av grön el och våra transporter sker med bland annat gasdrivna fordon, elhybridlastbilar och enbart HVO. När vi nu får klimatneutral kyla och värme här i Göteborg är det ännu ett steg i rätt riktning. Dahlmans har kompetensen och det tekniska kunnandet för att genomföra det på ett framgångsrikt sätt, säger Glenn Lilja, Regional Manager South på HAVI.

- HAVI är en professionell och kunnig beställare som visar stort intresse för den CO2-lösning vi installerar. Samarbetet sker i mycket positiv anda. Det här är en miljövänlig och energibesparande lösning som kommer göra stor nytta, säger Daniel Dahlman, projektledare på Dahlmans Kylteknik.