Miljö och energi i fokus när Blomsterlandet HK uppgraderar

När Blomsterlandet energi- och miljösäkrar sitt 4 300 kvm stora huvudkontor och huvudlager i Mölnlycke är det Dahlmans Kylteknik som genomför entreprenaden.

Blomsterlandet är sedan många år en avtalskund till TESAB med totalt 62 butiker runtom i Sverige. Dahlmans Kylteknik ansvarar för service och underhåll av nio butiker inom ett geografiskt område som sträcker sig från Göteborg och Strömstad till Vänersborg och Trollhättan.

Uppdraget på huvudkontoret samt huvudlaget pågår och beräknas vara klart under 2020.

Dahlmans Kylteknik byter ut befintlig luftkonditionering och uppgraderar ventilationen, genom att ersätta den med en ny Mitsubishi Electric luftkonditionering samt kombinerad värmepump för ventilationssystemet. Dahlmans Kylteknik byter även ut värme och kylbatteri i ventilation och reglerar effekten i sekvens med behovet.

Med ny styr och regler utrustning samt varvstalsstyrda kompressorer medför det en mycket stabil drift och bättre arbetsklimat för de anställda på kontoret. Ett stort plus är att utbytet medför stora energibesparingar.

Dahlmans Kylteknik, tillsammans med Systemkontroll, optimerar också styrsystemet för maximal energibesparing.

Det gamla köldmediet byts ut mot R 32, vilket har avsevärt mindre GWP värde. Totalt sätt med alla åtgärderna blir Blomsterlandets huvudkontor både klimatvänligt och energisnålt.

-Vi har jobbat med Dahlmans i ca tio år och det har fungerat otroligt väl. Dahlmans är seriösa och hjälper oss alltid med bra och kostnadseffektiva lösningar. Vi är väldigt nöjda, säger Stefan Persson, fastighetsansvarig för Blomsterlandet.