Eurocash gör gränslös klimatsatsning

Dahlmans Kylteknik har fått i uppdrag av sin samarbetspartner Eurocash att uppgradera de stora butikerna i Strömstad och Svinesund med energieffektiv och klimatneutral kyla. Det är två generöst tilltagna butiker med uppemot 2 200 kvm säljyta.

Eurocash är gränsens ledande matvarukedja. Sedan starten 1999 i Svinesund finns de idag representerade på sex orter med sju butiker, från Strömstad i söder till Storlien i norr. Konceptet att nära gränsen erbjuda lättillgängliga butiker med ett brett sortiment av kvalitetsprodukter har visats sig vara framgångsrikt.

Dahlmans Kylteknik har sedan 2016 ett gott samarbete med Eurocash i form av ett service- och underhållsavtal. Projekteringsfasen för de både nya uppdragen är avslutad och Dahlmans är nu i installationsfasen. Butikerna beräknas vara klara till påsken 2021.

- Det här är en speciell entreprenad tidsmässigt och vi sätter in stora resurser för att kunna garantera rätt leveranstid. Eurocash är en mycket professionell beställare som vi har haft ett bra samarbete med sedan många år, säger Jan Ove Holmberg, projektledare på Dahlmans Kylteknik.

Det nya uppdraget innebär att Dahlmans Kylteknik byter ut kylmaskinerna i butikerna i Strömstad och Svinesund och ersätter dem med moderna, miljövänliga CO2-aggregat. Butiken i Strömstad har två köldbärarsystem, varav Dahlmans Kylteknik byter ut det ena som ersätts med CO2-direktexpansion. Det andra köldbärarsystemet behålls men kyls av den nya CO2-anläggningen. Det nya systemet för CO2 direktexpansion kommer att betjäna ett stort frysrum, mejeridelen, fruktkylen och ett antal kyldiskar.

I den ännu större butiken i Svinesund byts hela kylsystemet ut och ersätts med miljövänlig CO2. Det nya kylsystemet kommer bland annat att betjäna ett stort fryslager, styckrum, mejeriavdelning, sex kylrum, samt ett antal kyl- och frysdiskar. Värmeåtervinningen från båda butikerna går i första hand till ventilationen men i framtiden finns planer på att utnyttja energin till att skapa varmvatten. 

Vi är en del av Axfood och har krav på oss att arbeta för klimatets skull, vilket jag tycker är bra. Med hjälp av Dahlmans sätter vi därför in kylmaskiner som inte har någon negativ påverkan på vårt klimat. Jag uppskattar att Dahlmans är lösningsorienterade och ofta kommer med bra input vid olika problemställningar. Ett familjärt företag med hög servicenivå och kompetens, säger Klas Norin, Etableringschef för Eurocash.

 

Bild: Axfood/Eurocash