Nytt värmesystem till Skandinaviens ledande tillverkare av lastpallar och emballage

Dahlman Kylteknik har fått i uppdrag att byta värmesystemet för Aven Rabbalshede.

Aven Rabbalshede tillverkar emballage, förpackningar och ger transportstöd till stora delar av Norden. De har funnits sedan 1962 och är störst i sin bransch med senaste teknologin av tillverkning av träemballage och lastbärare.

Dahlman Kylteknik har fått i uppdrag att byta värmesystemet för tillverkningslokalen i Rabbalshede, Västra Götalands län. Under projekteringen var ett stort fokus att se över placering för det nya värmesystemet då tillverkningen sker på en stor och komplex fabriksyta. Här var vi tvungna att ta hänsyn till de stora portarna som öppnades och stängdes samtidigt som det skulle vara en jämn värmespridning i deras lokaler. Projektet innebar 16 större luft-luft vattenpumpar för att optimalt ta vara på energin.

Arbetet har precis startat och beräknas vara klart i slutet på januari 2022.