Design och teknik

Majoriteten av köpbeslut tas på plats av kunden i butik. Därför har designen och tekniken på dina frys- och kyldiskar stor betydelse inte minst för ditt dagliga arbete, den kan även bidra till merförsäljning som resultat av en användarvänlig och attraherande design.

Delikatessdisk i livsmedelsbutik

Teknisk utveckling, växande e-handel och ökad internationalisering skapar både möjligheter och utmaningar för partihandeln. Konsumenternas ökade servicekrav gör att partihandeln har förändrats och det ställer ökade krav på att butikerna uppfyller kundens behov.

Undersökningar visar att det är viktigt att förenkla navigering och beslutsfattande för kunden och ta hänsyn till kundens förmåga att bearbeta information genom hela köpcykeln. Butikskommunikationens roll blir då att underlätta och skapa en trivsam miljö för kunden. I valet mellan en butik som är svår och en som är enkel att hitta i kommer kunden föredra, och återkomma till, den sistnämnda.

Hållbart arbete

När du anlitar oss finner du ett brett sortiment av högpresterande kyl-, frys- och nedkylningslösningar för professionellt bruk. Vi jobbar även mycket med naturliga köldmedier och framförallt CO2 i syfte att skapa en så miljöanpassad funktion som möjligt, som passar både er butik och konsumenternas medvetna krav. Installation av CO2 ger många fördelar, anläggningarna drar mindre energi och kräver mindre service samt underhåll. De har heller inga krav på återkommande läcksökning och är i många fall billigare på sikt att installera än andra system.

Vi förser såväl livsmedelsbutiker, caféer och restauranger som storkök och skolor med den utrustning som just de behöver. För oss är det viktigt att lösningarna är ekonomiskt anpassade samt även miljöanpassade och hållbara. Förutom detta erbjuder vi sortiment med snygg design och noga planerad varuexponering.