Processindustri

Vi ser till att temperatur, kyla och ventilation på din industri blir rätt.

Mångårig erfarenhet gör att vi förstår processindustri, automatiserad tillverkning och de utmaningar som rör säkerhet och miljö. Vi vet till exempel vikten av att ha rätt klimat vid papperstillverkning  en av de vanligaste reklamationsorsakerna när det gäller papper har att göra med vårt klimat  speciellt vintertid. Cellulosafibrerna i papperet är hygroskopiska, det vill säga de tar upp fukt och sväller om luftens fuktighet är högre än papperets. Är luften torrare än papperet avger de istället fukt och smalnar. Beroende på årstiden varierar luftfuktigheten kraftigt både inom- och utomhus. Det är därför av största vikt att detta kompenseras med en klimatanläggning, vilket vi gärna hjälper till med.

För att dina industriprocesser ska kunna hanteras noggrant krävs rätt förhållanden. Vi skapar dem åt dig och ser till att det blir rätt klimat  i processerna, fabrikshallarna och kontoren.