Hållbarhet i fokus när ny City Gross-butik byggdes

Överby Köpcentrum byggdes under 2018 ut för att bli dubbelt så stort. Den första etappen pågår för fullt genom att PEAB bygger ett nytt stort komplex. City Gross tilldelades cirka 6 500 kvm av handelsytan i det komplexet.

Dalmans Kylteknik fick uppdraget att projektera och installera miljövänlig CO2-kyla i City Gross nya butik. CO2-aggregatet skapar ”grön” kyla samtidigt som överskottsvärmen återvinns och tillför butiken både gratis värme och tappvatten.