Hemköp, Stora Höga

Nya Hemköp i Stora Höga satsade på modern, miljövänlig och flexibel teknik!

För ett år sedan när Hemköp i Stora Höga öppnade i sina nya lokaler gjorde de en satsning inför framtiden genom att applicera CO2 som köldmedium och använda sig av Jets Vakuum-system för transport av kondensvatten från kyl- och frysdiskar.

Fördelarna var flera: CO2 är ett modernt, energieffektivt och 100% miljövänligt köldmedium. Jets Vakuum-system ger butiken stor flexibilitet när det gäller att flytta frys- och kylmöbler i butiken eller sätta in nya.

 -Nu ett år senare är vi nöjda med installationen. Jet Vakuum-system ger oss en stor fördel när vi möblerar om. När vi sätter in en ny frys- eller kylmöbel kan vi placera den exakt där vi vill utan att tänka på om det finns golvbrunnar eller liknande i närheten. Det är bara att koppla upp den nya disken på befintligt vakuum-system. CO2-lösningen har fungerat extremt bra. För en butik som vår där vi arbetar med hållbarhet i alla led och vill säkra miljökraven var det här den optimala lösningen, säger Marcus Nordevik, butikschef för Hemköp i Stora Höga.

De som gjorde det här möjligt var Dahlmans Kylteknik i Uddevalla. Dahlmans liksom övriga företag inom TESAB-kedjan är snabba att ta till sig ny teknik och se vilka fördelar det ger deras kunder.

Dahlmans Kyltekniks uppdrag innebar att projektera, rita samt ansvara för hela kylinstallationen med montering av aggregat, dra rörledningar och genomföra driftsättningar. Uppdraget genomfördes på utsatt leveranstid.

 - Vi måste alltid se till att vara kreativa och lösa våra kunders problem på bästa tänkbara sätt. CO2-aggregatet vi installerat är förberett för värmeåtervinning och när det görs så förbättras butikens driftsekonomi avsevärt, säger Daniel Dahlman, projektledare, Dahlmans Kylteknik.

Fakta:

  • Sälj yta: 1250 m2
  • Effekt kyl: 65 kW vid -8°C
  • Effekt frys: 15 kW vid -31°C
  • Värmeåtervinning: 60 kW vid +25/50 °C