ICA Kvantum, Götene

Ombyggnation av kylsystemet med fokus på minskad miljöpåverkan, ledde till att vi fick nöjet att installera en ny CO2-anläggning. Detta var vår första installation av ett CO2-system.