ICA Kvantum Strömstad

Nyetablering av ICA Kvantum där vi installerade komfortkyla samt ett CO2-system för kyl- och frysutrustning.