Rikstäckande leverans av kylsystem för Gottebiten

Dahlmans Kylteknik levererar för Gottebitens räkning, kylsystem och inredning över hela landet.

Gottebiten består av välsorterade och moderna butiker med ett utbud av över 4 000 artiklar inom bland annat godis och läsk. Butiken i Nordby Shoppingcenter är världens största godisbutik med en yta av 3 000 kvadratmeter. Många butiker är knutna till gränshandeln mot Norge som butikerna i Nordby, Svinesund, Töcksfors, Charlottenberg och Långflon. Den senaste butiken finns i Haparanda på gränsen mot Finland.

- Allt startade med att vi levererade och installerade luftkonditioneringar till Gottebiten i Svinesunds gränshandelsbasarer för ca 15 år sedan. Vi gjorde ett bra arbete och har fått fortsatt förtroende. Vårt uppdrag har växt i takt med att Gottebiten och Orvelin Group har växt, säger Robert Dahlman, VD för Dahmans Kylteknik.

- Vi har sedan många år ett bra och nära samarbete med Dahlmans. Samarbetet gäller både vid öppnandet av nya butiker som service och underhåll av befintliga. Jag kan absolut rekommendera dem vidare, säger Mats Idbratt, operativ chef på Gottebiten En Gros AB.

I dag arbetar Dahlmans aktivt med installation och service till ett tjugotal butiker i Sverige. Uppdragen innefattar installation av kylsystem samt försäljning och inredning i form av kylpaneler, dörrar, diskar, glas- och fläktridåer samt underhåll och service.

När uppdragen ligger långt i från Dahlmans geografiska upptagningsområde, samarbetar de med andra företag inom TESAB-kedjan. Gårdfeldts Kyl AB i Karlstad ansvarar till exempel för Gottebiten i Charlottenberg, Töcksfors och Långflon. Installationerna utförs i samverkan mellan de två TESAB företagen. Därefter sköter Gårdfeldts eftermarknadsservicen på de butikerna.

- Den här typen av samverkande installation och service inom TESAB-kedjan medför nya möjligheter för nya affärer, då vi kan följa kunder som expanderar över landet. Det här är ett bra exempel på samarbete mellan TESAB-kedjans företag, säger Robert Dahlman.