Verksamhetsområden

Vi erbjuder trygghet och stort kunnande inom vår verksamhet

Vi erbjuder tjänster som installation, service och reparationer inom temperaturreglering och ventilation för kommersiella branscher.
Våra beställare finns bland annat inom:

  • Livsmedelskyla för butik, slakterier, fiskindustrier och mejerier.
  • Processkyla och värme inom alla typer av industrier.
  • Värmepumpar och Luftkonditionering för kommersiella fastigheter och lokaler.
  • Kyla för isbanor.
  • Kyla datahallar.
  • Vi är experter på energioptimering och har inom företaget utbildade fastighetstekniker med hög kompetens inom styr & regler. Vår tvärfackliga kompetens är unik och vi levererar alltid till 100% funktion.