Header.jpg (1)

Välkommen till ett digitalt morgonevent i hållbarhetens tecken!

Att ett nytt år innebär nya möjligheter är inte bara en klyscha. Det är en möjlighet till ett gemensamt startskott för att arbeta mot en bättre värld. Vi kommer allt närmare 2030 – Året då de 17 Globala målen för hållbar utveckling ska ha nåtts och det finns ingen tid att vänta.

Vi blir dagligen upplysta om vad vi som privatpersoner kan göra för att minska klimatpåverkan, men hur ser miljöpåverkan ut utifrån ditt företags aspekt och vad kan vi gemensamt göra? Under vårt digitala hålbarhetsevent kommer vi ta upp dagens problematik, samhällets behov och våra lösningar. Vad samhället och kylbranschen kan göra för att bli mer hållbara.

Covid-19 har pausat mycket, men det kan inte pausa hållbarhetsarbetet!

15 mars 10.00-11.00

Livesändning via Tesab AB:s Youtube kanal här

Under hållbarhetseventet kommer du få se följande personer.

 

Både med egna presentationer och avslutningsvis i en gemensam paneldebatt. Där kommer du dessutom få möjlighet att ställa dina egna frågor.

Madeleine Westin kommer agera moderator under hållbarhetseventet. Madeleine har mångårig erfarenhet som meteorolog på TV4 och har skrivit flera böcker, artiklar och krönikor om klimatförändringarna. 

Anders Ekdahl är styrelseordförande i Tesab AB. Erfarenhet av affärsutveckling och hållbarhetsfrågor i teknikinriktade företag samt i verksamheter som samverkar med samhället.

Alf Karlsson är ordförande för Gröna Städer, samt partner och seniorkonsult på The Labyrinth Public Affairs och har dessförinnan bland annat varit särskild utredare åt regeringen om innovationer från lärosäten och statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsministern

Maria Ådahl är VD på Landvetter Södra Utveckling och leder arbetet för den nya hållbara staden mellan Göteborg och Borås.

Patrik Larsson är VD på Labkyl som har varit med i TESAB sedan 2007. Expert inom kylteknik och hållbara installationer. 

Om oss som har hållbarhetseventet

TESAB är en rikstäckande franchisekedja som finns på 25 orter i landet med närmare 300 medarbetare och är Sveriges största kedja i kylbranschen.

TESAB arbetar med alla typer av uppdrag – stora som små, mot privatpersoner, fastighetsbolag, byggherrar, restauranger, livsmedelskedjor och kommuner. De huvudsakliga verksamhetsområdena är kyla, energi, värme och service.

Arbetar aktivt för ett socialt, ekonomiskt, etiskt och miljömässigt hållbart samhälle genom policyn 100% Hållbarhet

Gröna städer arbetar tillsammans med sina medlemsföretag för en hållbar samhällsbyggnad. De bidrar även socialt och ekologiskt hållbara städer genom kunskapshöjande och idégivande insats till bland annat politiker och beslutsfattare, för att Sverige ska uppfylla de globala målen i EU:s Agenda 2030. TESAB har varit medlemmar i Gröna städer sedan några år tillbaka.