Industrikyla

Med rätt klimat kan du hantera dina industriprocesser noggrant. Vi hjälper dig.

Edekyl & värme har lång erfarenhet och omfattande kunskaper när det gäller att skapa rätt klimat och temperatur - på allt från små till riktigt stora industrier, och i allt från fabrikslokaler till lagerutrymmen och kontor.

Vi ger dig rätt förutsättningar för att du ska kunna driva din industri med största möjliga noggrannhet. Genom våra kvalitetssäkrade installationer minskar du risken för svängningar i produktionen.

Vill du veta mer?
Kalle Vedlund
Servicechef
019-767 33 07
Industrikyla